Előző fejezet Következő fejezet

Előszó

 

Mórahalom történetéről 1967-ben jelent meg kis kötet a helybeli születésű Szécsy György igazgató-tanító tollából.

1989-ben az egykori tanyaközpont létesítésének centenáriumára Mórahalom Város Tanácsa a község történetét, népéletét és természeti adottságait feldolgozó monográfia kiadását határozta el. A kötet szerkesztésére, az egyes fejezetek megírására ismert kutatók kaptak megbízást. A szerzők közül ketten Mórahalmon születtek, itt éltek és dolgoztak hosszabb ideig.

A monográfia szerzői korábbi tanulmányok, újabb kutatásaik és az itt élő idős emberek visszaemlékezései alapján hiteles képet igyekeztek adni a településről, kialakulásától napjainkig. Mindenkihez szóló településtörténet közreadására törekedtek.

Nem titkolt szándékunk, hogy a település múltjának, elődeink alkotó munkájának bemutatásával a mórahalmi polgárok egészséges lokálpatriotizmusát erősítsük. A helyhez való kötődés jelenlegi rohanó világunkban hozzájárul a cselekvőkészség, a tenni akarás felkeltéséhez, ami elengedhetetlen feltétele a település fejlődésének.

Köszönetet mondunk a szerzőknek és a könyv megjelenését elősegítő közreműködőknek fáradozásukért, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy a 100 éves évfordulóra hiteles történet jelenjen meg Mórahalomról. Végül a könyvet tisztelettel ajánlom figyelmébe minden mórahalmi polgárnak és e jellegzetes Duna—Tiszaközi település iránt érdeklődő olvasónak.

 

Mórahalom, 1991 decemberében

Katona László

polgármester

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet