Előző fejezet Következő fejezet

Adattár 1.

SZEGED-ALSÓKÖZPONT MEZŐGAZDASÁGI EGYESÜLET

 

Emlékirat

Mi a „Szeged-alsóközponti mezőgazdasági egyesület" ezen tulajdon székházunkat Krisztus Urunk születése után az 1905-ik évben építettük föl.

Az építést Dr. Gerle Imre egyesületi ügyész urunk indítványára foganatosíttattuk.

Mely évben egyesületünknek 275 tagja volt. Egyesületünk elnöki tisztét ez évben Papp István zákányi kapitány úr töltötte be. Másodelnöke: László Kálmán szeged-alsó tanyai pusztai rendőr alkapitány úr, alelnöke: Masa Imre, igazgatója: Oltványi János, helyettes-igazgatója: id. Engi Imre, pénztárnoka: Dobó. János, jegyzője: Mihálffy Ferenc alsóközponti kántor, másodjegyzője: Kéri Lajos tanító, könyvtárnoka: Licht Gyula m. kir. állatorvos, ellenőrök: László Lajos és Ónozó Gusztáv, zászlótartója: Brunner Ferenc. Ezen urak képezték a tisztikart. Az épület fölépítésére szánt összegért a következő egyesületi választmányi tag urak vállaltak kezességet: Baranyás József, Dr. Berkes Dezső, Bokor Károly, Csányi György, Dobó István, Dobó János, Dobó József, Id. Engi Imre, Gáspár Dezső, Dr. Gerle Imre, Hódi Károly, Katona Vince, Kazi István, Kéri Lajos, Kiss Ferenc, László Gyula kir. tanácsos, László Lajos, László Kálmán, Licht Gyula, Magyar Péter, Masa Imre, Mihálffy Ferenc, Nagypál Kilit, Oltványi János, Papp István, Tandari Antal, Varga Antal, Lázár Tamás.

Ez épületet tervezte: Robelli Aladár építész úr. Az építést Simák Ferenc Szeged városi osztálymérnök úr vezette. Az építést Kocsis József szegedi építőmester és társai végezték.

Az épület álljon e helyen időtlen-időkig, hirdessék benne Istennek, a magyarok Istenének dicsőségét, a kiolthatatlan hazaszeretetet; a felebaráti-szeretetet; legyen iskolája  a  Szeged  városi  kül-  és  belterületi  polgárok  művelődésének,  úgy a mezőgazdaság, valamint egyéb közművelődési ágaknak. Ezen emlékirat az 1905 év július hó 23-ik napján tettetett e helyre. Kelt, Szeged-Alsóközponton a központi mezőgazdasági egyesület 1905. év július 23-án tartott üléséből.

Mihálffy Ferenc Papp István
egyes, jegyző egyes, elnök

 

2.

A Szeged-alsótanyai Gazdasági Egyesület

tagjainak névjegyzéke, 1947

 

Rövidítések:  Áh. = Átokháza kapitányság
  Cs. = Csórva kapitányság
  Dsz. = Domaszék kapitányság
  Fsz. = Feketeszél kapitányság
  Kh. = Királyhalom kapitányság
  Mh. = Mórahalom kapitányság
  Nsz. = Nagyszéksós kapitányság
  Zk. = Zákány kapitányság

 

01. id. Antal Lőrinc Mh.    691. 27. Baranyás József Nsz. 305
02. ifj. Antal Lőrinc Mh. 691. 28. Bata Illés Mh. 270
03. Ábrahám Antal Mh. 120. 29. Bata János Nsz. 652
04. Ábrahám György Mh. 165. 30. Bata Vince Mh. 195
05. Ábrahám János Mh. 153. 31. ifj. Batancs János Mh. 104
06. Ábrahám József Mh. 521. 32. Batki Mihály Nsz. 601
07. Ábrahám József Mh. 899. 33. Battancs János Mh. 535,
08. Ábrahám Vince Nsz. 362. 34. Battancs József Mh. 242,
09. Árnyas Gyula Mh.   35. Battancs Vincéné Mh. 224.
10. Babarczi Antal Mh. 112. 36. BábaJános Fsz. 577.
11. Ifj. BabarcziAntal Mh. 188. 37. Bába Lajos Fsz. 119.
12. Babarczi Ferenc Mh. 112. 38. Bálint Antal Nsz. 389.
13. Babarczi István Mh. 109. 39. Bálint Ferenc Mh. 255.
14. Babarczi István Mh. 110. 40. Bálint János Mh. 417.
15. Babarczi József Nsz. 361. 41. ifj. Bálint János Mh. 834.
16. Babarczi József Kh. 848. 42. Bálint József Mh. 190.
17. Ifj. BakacsiImre Mh. 785. 43. BálintJózsefné Mh. 34.
18. Bakacsi Imre Mh. 758/m 44. Bárdos István Mh. 218.
19. Balogh Antal Kh. 363. 45. Bénák Antal Mh. 174.
20. Balogh Antal Mh. 736. 46. BénákJános Mh. 207.
21. Balogh Imre Mh. 665. 47. Bénák Józsefné Mh. 543.
22. Balog Jenő Mh. 613. 48. Bende Kálmán Nsz. 405.
23. Balogh Lajos Mh. 20 49. Besenyei János Mh. 129.
24. Bankó János Mh. 849. 50. Bité János Cs. 169.
25. Baranyás István Kh. 391. 51. Bité Mihály Mh. 760.
26. Baranyás Istvánné Kh. 806. 52. Bodor Antal Mh. 208.
53. Bodó Illés Kh. 1029. 94. Deák Szilveszter Mh. 391.
54. Bóka Antal Mh. 458. 95. Dobó Antal Kh. 313.
55. Bóka Szilveszter Mh. 562. 96. Dobó Dezső Mh. 677.
56. Bozsó Antal Mh. 900. 97. Dobó Ferenc Mh. 204.
57. Bozsó Ferenc Mh. 887. 98. Dobó Ferenc Mh. 681.
58. ifj. BörcsökAntal Mh. 107. 99. Dobó Gyula Mh. 767.
59. Börcsök Antal Mh. 601. 100. Dobó Illés Kh. 107. m
60. id. Börcsök Antal Mh. 733. 101. Dobó Imre Kh. 626.
61. Börcsök Antalné Mh. 77. 102. Dobó István Mh. 116.
62. Börcsök Ferenc Mh. 449. 103. Dobó János Mh. 687.
63. Börcsök István Nsz. 405. 104. Dobó János Mh. 856.
64. Börcsök József Mh. 196. 105. Dobó János Kh. 352.
65. Börcsök Lajos Mh. 773. 106. Dobó Lajos Mh. 186.
66. Csányilmre Mh. 770. 107. DobóLajosné Kh. 207.
67. Csányi István Cs. 100. 108. Dobó Mihály Kh. 377.
68. Csányi János Mh. 275. 109. Dobó Szilveszter Kh. 204.
69. Császár Ferenc Mh. 305. 110. Dóci János Mh. 192.
70. Császár Imre Mh. 912. 111. Dosztig Ferenc Mh. 462.
71. Császár Lajos Mh. 463. 112. ifj. EngiAndrás Mh. 416.
72. Csiholczki János Mh. 910. 113. Engi Béla Mh. 528.
73. Csiholczki József Mh. 910. 114. Engi Ignác Mh. 267.
74. Csipak József Kh. 563. 115. Engi István Mh. 529.
75. Csipak Mátyás Mh. 214. 116. Engi János Mh. 787.
76. Csiszár Ferenc Mh. 276. 117. Engi József Mh. 288.
77. Csiszár Ferenc Nsz. 528. 118. ifj. Farkas Antal Nsz. 353.
78. Csiszár Gáspár Áh. 970. 119. Farkas Imre Nsz. 470.
79. Csiszár Imre Nsz. 360. 120. Farkas Imre Cs. 215.
80. Csiszár István Kh. 201. 121. Farkas Imre Nsz. 354.
81. Csiszár József Mh. 671. 122. Farkas István Mh. 53.
82. Csiszár József Kh. 291. 123. Farkas János Mh. 160.
83. Csiszár Miklós Kh. 212. 124. Farkas János Mh. 170.
84. Csiszár Sándor Mh. 632. 125. Farkas József Mh. 905.
85. Csiszár Vince Mh. 715. 126. Farkas Cs. Lajos Mh. 419.
86. Csonka Imre Mh. 503. 127. Farkas Szilveszter Mh. 58.
87. Csonka István Mh. 538. 128. FehérJános Mh. 63.
88. CsonkaJános Mh. 771. 129. Félegyházi Emil    
89. Csonka Pál Mh. 518. jegyző Mh. 944.
90. Csöke József Kh. 113. 130. Fisher Lajosné Mh. 418.
91. Csöke Lajos Kh. 496. 131. Fodor Imre Kh. 46.
92. Csúcs István Zk. 411. 132. FodorJános Mh. 742.
93. Deák Géza Kh. 956. 133. Fodor József Mh. 409.

 

134. Fodor Lajosné Kh. 374. 174. Juhász Dezső Nsz. 380.
135. Frank János Kh. 399. 175. Kalmár Sándor Mh. 722.
136. Fraunhoffer     176. Katona Alajos Mh. 146.
  Mihály Mh. 857. 177. Katona György Mh. 785.
137. Fürtön Antal Mh. 438. 178. Katona Imre Mh. 540.
138. Fürtön Ferenc Kh. 1134. 179. Katona Vince Mh. 653.
139. Fürtön Imre Mh. 189. 180. Kazi András Mh. 671.
140. Fürtön János Mh. 187. 181. Kádár Antal Mh. 792.
141. Fürtön József Mh. 645. 182. Kádár János Mh. 209.
142. Fürtön József Mh. 898. 183. Kemenesi József Mh. 620.
143. Fürtön Lajos Kh. 257. 184. Kertész József Kh. 214.
144. Fürtön Máté Mh. 655. 185. Kéri Antal Nsz. 360.
145. Fürtön Miklós Mh. 615. 186. Király Antal Nsz. 340.
146. Fürtön Szilveszter Mh. 73. 187. Király Géza Kh. 804.
147. Fúrús János Kh. 8. 188. Király József Mh. 840.
148. Gajdács András Mh. 565. 189. Király Miklós Mh. 868.
149. Galambos András Mh. 574. 190. Kiri Antal Kh. 110.
150. Gárgyán Imre Mh. 851. 191. Kiri Imre Kh. 112.
151. Gubicz István Kh. 223. 192. Kiri István Kh. 95.
152. Guci Ferenc Mh. 880. 193. Kiri István Kh. 111.
153. Gyulai Ferenc Kh. 305. 194. Kiri István Kh. 876.
154. Gyulai József Mh. 873. 195. Kispál Vince Mh. 36.
155. Hajbei József Kh. 114. 196. Kispéter    
156. Hajdú Imre Mh. 789.   Ferencné Mh. 262.
157. Hajdú Imre Kh. 933. 197. Kispéter János Mh. 521.
158. HebőkFerencné Kh. 696. 198. Kispéter Mihály Mh. 177.
159. Hegedűs Imre Mh. 939. 199. Kispéter Pál Dsz. 218.
160. Hegedűs János Kh. 1091. 200. Kispéter Vilmos. Nsz. 356.
161. Hódi István Mh. 365. 201. Kiss Ferenc Szeged,
162. Hódi István Mh. 489.     Tisza L. körút
163. Horváth István Zk. 119. 202. Kiss János Mh. 949.
164. Huszta Antal Mh. 648. 203. Kopasz    
165. Huszta Antal Zk. 365.   Szilveszter Kh. 300.
166. Huszta Ferenc Zk. 364. 204. Kónya Vince Mh. 259.
167. Huszta Vince Zk. 473. 205. Kószó Antal Mh. 129.
168. Ilia István Mh. 753. 206. Kószó Antal Mh. 318.
169. Jakus Ferenc Mh. 158. 207. Kószó Antal Kh. 1120.
170. Jakus József Mh. 175. 208. Kószó Antal Nsz. 469.
171. Jójárt István Mh. 337. 209. Kószó Dezső Mh. 980.
172. Jójárt István Mh. 546. 210. Kószó György Mh. 522.
173. Jójárt Miklós Mh. 563. 211. Kószó Imre Mh. 390.

 

212. Kószó Imre Mh. 875. 253. Masa József Nsz. 358.
213. Kószó Imre Mh. 36. 254. Masa Józsefné Mh. 708.
214. Kószó Imre Nsz. 359. 255. Masa Lajos Kh. 315.
215. Kószó István Mh. 133. 256. Márki Antal Mh. 121.
216. Kószó János Nsz. 255. 257. Márki Ferenc Kh. 624.
217. Kószó József Mh. 188. 258. Márki Imre Kh. 12.
218. Kószó József Nsz. 462. 259. Mészáros Ferenc Mh. 828.
219. Kószó Sándorné Mh. 864. 260. Míg János Kh. 167.
220. Körmendi József Mh. 908. 261. Módos János Zk. 120.
221. Krisztin András Mh. 606. 262. Mohai Illés Mh. 280.
222. Krisztin Antal Kh. 456. 263. Mohai József Mh. 643.
223. Lázár András Zk. 414. 264. Nacsa Antal Mh. 294.
224. Lázár Imre Mh. 789. 265. Nacsa Jánosné Mh. 55.
225. Lázár István Kh. 345. 266. Nacsa József Mh. 498.
226. LázárJános Kh. 966. 267. Nagy Imre Mh. 686.
227. Lázár Lajos Mh. 232. m. 268. Nagy Imre Kh. 798.
228. Lázár Tamás Kh. 392. 269. Nagy István Kh. 835.
229. László István Kh. 239. 270. Németh Antal Mh. 754.
230. Lovászi János Mh. 221. 271. Németh Imre Kh. 285.
231. Makra Antal Mh. 75. 272. Németh Lajos Mh. 108.
232. Makra Ferenc Nsz. 489. 273. Németh Mihály Mh. 287.
233. Makra Ignác Nsz. 361. 274. Nógrádi Imre Nsz. 414.
234. Makra Imre Mh. 728. 275. Nógrádi János Mh. 161.
235. Masa Géza Mh. 668. 276. Nógrádi János Mh. 660.
236. Masa György Kh. 758. 277. Nógrádi János Mh. 821.
237. Masa Imre Mh. 668. 278. Nógrádi József Mh. 726.
238. Masa Imre Mh. 802. 279. Nógrádi József Mh. 751.
239. ifj. Masa Imre Kh. 312. 280. Nógrádi Mihály Mh. 176.
240. Masa István Mh. 888. 281. Novak Sándor Mh. 788.
241. Masa István Nsz. 506. 282. Nyári János Fsz. 709.
242. Masa István Nsz. 377. 283. Oltványi István Kh. 298.
243. Masa István Zk. 80. 284. Oltványi Vince Nsz. 71.
244. Masa János Mh. 75. 285. Ónozó József Mh. 403.
245. Masa János Mh. 957. 286. Ónozó Lajos Mh. 977.
246. Masa János Kh. 299. 287. Ördög Béla Kh. 394.
247. Masa János Kh. 845. 288. Ördög Imre Mh. 801.
248. Masa József Mh. 612. 289. Ördög Imre Dsz. 221.
249. Masa József Mh. 400. 290. Ördög István Nsz. 344.
250. Masa József Mh. 842. 291. Ördög István Fsz. 614.
251. Masa József Mh. 890. 292. Ördögh Istvánná Kh. 288.
252. Masa József Mh. 980. 293. Ördög János Nsz. 335.

 

294. Ördög Mihály Fsz. 506. 334. Somogyi Miklós Mh. 117.
295. Ördög Vince Dsz. 285. 335. Sugár Géza Nsz. 472.
296. Pakai Antal Mh. 604. 336. Szabó Dezső Nsz. 470.
297. Pakai István Mh. 892. 337. Szabó Imre Mh. 31.
298. Pakai István Kh. 225. 338. Szabó János Mh. 953.
299. Pakai Vince Kh. 1148. 339. Szabó József Mh. 130.
300. Pap Ferenc Cs. 44. 340. Szabó József Mh. 149.
301. PapdiJános Mh. 697. 341. Szegő Péter ONC :SA-telep
302. Papdi János Kh. 1021. 342. Szekeres István Mh. 694.
303. Papdi József Kh. 238. m. 343. Szekeres Sándor Mh. 455.
304. Papdi Mihály Mh. 178. 344. Szekeres Sándor Mh. 891.
305. Paplógó Imre Nsz. 279. 345. Szécsi András Kh. 630.
306. Paplógó József Nsz. 357. 346. Szécsi Imre Kh. 9.
307. Papp Géza Mh. 950. 347. Szécsi Szilveszter Kh. 360.
308. Papp György Nsz. 663. 348. Széli Istvánné Mh. 734.
309. Papp István Kh. 3. 349. Széli Jánosné Mh. 113.
310. Papp István Fsz. 621. 350. Széli Jenő Zk. 457.
311. ifj. Papp János Nsz. 376. 351. Szélpál Imre Mh. 268.
312. Papp János Zk. 368. 352. Szélpál Lajos Fsz. 516.
313. 314. Papp József Papp József Mh. Kh. 727. 37. 353. 354. Sziveri Mihály Szögi Ferenc Kh.
Mh.
264. 111.
315. Papp József Nsz. 525. 355. Szűcs Ferenc Kh. 362.
316. Papp Vince Zk. 378. 356. Szűcs Illés Mh. 906.
317. Pataki István Mh. 256. 357. Szűcs Imre Mh. 96.
318. Pálfi Ferenc Mh. 57. 358. Szűcs Imre Mh. 642.
319. Pálinkás József Cs. 130. 359. ifj. Szűcs István Kh. 376.
320. Pónusz Antal Kh. 471. 360. Szűcs János Mh. 573.
321. Pónusz József Kh. 497. 361. Szűcs Józsefné Mk. 624.
322. Puskás János Mh. 180. 362. Szűcs Mihály Mh. 633.
323. Puskás József Fsz. 469. 363. Szűcs Pál Kh. 357.
324. Rózsa Illés Áh. 1066. 364. Szűcs Vince Mh. 151.
325. Rózsa Imre Mh. 98. 365. id. Tanács András Mh. 824.
326. Rózsa István Kh. 302. 366. Tanács Antal Mh. 400.
327. Rutai György Mh. 885. 367. Tanács György Mh. 672.
328. Savanya István Mh. 669. 368. Tanács Illés Mh. 348.
329. Sántha Imre Mh. 556. 369. Tanács Imre Mh. 159.
330. Sárkány Istvánné Mh. 407. 370. Tanács Imre Mh. 630.
331. Sárkány     371. Tanács Imre Kh. 885.
  Szilveszter Mh. 38. 372. Tanács Imréné Mh. 72.
332. Sebők Mátyás Mh. 842. 373. Tanács József Mh. 769.
333. Somogyi Imre Mh. 719. 374. Tanács Mihály Mh. 690.

 

375. Tanács Mihály Cs. 234.
376. Tanács Pál Mh. 637.
378. Tanács Pál Mh. 154.
379. Tanács Sándor Mh. 980.
380. Tanács Vince Mh. 867.
381. Tóth Géza Mh. 558.
382. Tóth Géza Mh. 818.
383. Tóth György Mh. 173.
384. Tóth Imre Kh. 289.
385. Tóth István Kh. 211.
386. Tóth István Kh. 217.
387. Tóth János Kh. 279.
388. Tóth Pözsi János Mh. 146.
389. Tóth Sándor Nsz. 359.
390. Wagner Gyula Mh. 387.
391. Varga Antal Mh. 225.
392. Vass Antal Mh. 799.
393. Vass Imre Mh. 317
394. Vass Vince Mh. 272
395. VassVincéné Mh. 80
396. Vásárhelyi Illés Mh. 883
397. Vásárhelyi János Mh. 808
398. Vecsernyés Vince Mh. 318
399. Vér József Kh. 340
400. Volfordlllésné Kh. 209
401. Volfordlmre Kh. 1145
402. Volfordlmre Kh. 403
403. Volford István Mh. 965
404. Volford János Kh. 116
405. Volford József Kh. 107
406. Volford József Kh. 369
407. Volford Lajos Kh. 209
408. Volford Lajosné Kh. 613
409. Vőneki György Mh. 662

 

3.

A II. világháború hősi halottai

I. A harcok áldozatai:

1. Vincze Imre honvéd, Feketeszél 410. sz. tanya mellett.

2. Ismeretlen honvéd tizedes, Nagyszéksós 15. sz. tanya mellett.

3. Ismeretlen német katona, Feketeszél Bata-malom mellett.

II. Lelövések áldozatai:

Szögi Illés földműves, 54 éves, 1944. okt. 20. Mórahalom, 404. (szívlövés).

Sebők Irén, 20 éves, 1945. febr. 8. Mórahalom, 588. (fejlövés).

Bálint Sándor földműves, 62 éves, 1945. júl. 8., Nagyszéksós 560. (haslóvés).

III. Harctereken, hadifogolytáborokban haltak meg:

Sor Név Fogl. Év Anyja neve Lakóhely Holttá nyilv.
sz.           ideje
7. Babarczi István földműves,   Bózsó Mária, Mórahalom 1944.
8. Bálint János földműves, 21 éves Bózsó Erzsébet, Mórahalom 234. 1944. szept. 30.
9. Balogh István földműves, 43 éves Jójárt Rozália, Királyhalom 655. 1943. febr. 5.
10. Balogh Lajos földműves, 37 éves Krisztin Rozália, Királyhalom 355. 1944. nov. 15.
11. Baranyás László földműves, 26 éves Ónozó Julianna, Királyhalom 806. 1945. márc. 22.
            (SZV. Kórház)
12. Börcsök Antal kovács, 39 éves Molnár Terézia, Mórahalom 143. 1944. okt. 15.
13. Börcsök Ferenc földműves, 34 éves Császár Rozália, Mórahalom  
          III. k. 84. 1944.
14. Császár Géza földműves, 32 éves Fodor Anna, Mórahalom 392. 1944. okt. 30.
15. Császár Szilveszter földműves, 23 éves Kiri Piroska, Mórahalom 51. 1944. szept.
16. Csillag Lajos földműves, 25 éves Fürtön Etelka, Királyhalom 78. 1944. nov. 15.
17. Csiszár István földműve,s 36 éves Bata Julianna, Mórahalom 928. 1944. nov. 15.
18. Csiszár István földműves, 34 éves Németh Erzsébet, Királyhalom 362. 1944.
19. Csonka Jenő   23 éves Jóján Mária, Mórahalom 17.  
20. Dicső Antal földműves, 30 éves Ördögh Julianna, Mórahalom 566. 1944. nov. 15.
21. Dicső István földműves, 42 éves Ördögh Erzsébet, Nagyszéksós 293. 1944. szept. 15.
22. Dobó Illés   43 éves Szabó Julianna, Mórahalom 1944.
23. Dobó István földműves, 42 éves Király Etelka, Királyhalom 225. 1944. okt. 15.
24. Dobó Lajos napszámos, 21 éves Szűcs Piroska, Királyhalom 460. 1944. szept. 15.
25. Dóczilmre földműves, 31 éves Bóka Veronika, Mórahalom 1944.
26. FarkasAntal   23 éves Dobó Rozália, Mórahalom 17.  
27. Fodor Antal   21 éves Márki Veronika, Királyhalom 1944. (Németo.)
28. Fodor János földműves, 22 éves Németh Mária, Mórahalom 1944. szept. 15.
29. Fodor István   25 éves Dobó Julianna. Mórahalom 1945.
30. Kántor István   23 éves Komócsin Julianna, Mórahalom 69. 1944. szept. 22.
            (Erdély)
31. Király János   21 éves Kónya Julianna, Nagyszéksós 427. 1944.
32. Kisistók Géza földműves, 26 éves Kószó Erzsébet, Királyhalom 221. 1944. okt. 15.
33. Kispéter István   42 éves Tanács Erzsébet, Mórahalom 1944.
34. Kiss Ferenc földműves, 31 éves Balogh Veronika, Mórahalom 625. 1944. okt. 15.
35. Kónya Miklós földműves, 24 éves Csányi Etelka, Mórahalom 564. 1944. nov. 15.
36. Komócsin István   28 éves Farkas Etel, Mórahalom 132. 1943.
37. Kothencz Mihály földműves, 27 éves Hajdú Julianna, Mórahalom 281. 1944. okt. 15.
38. Kovács Lajos földműves, 39 éves Gábor Viktória, Mórahalom 860 1944. okt. 15.
39. Közi József napszámos, 29 éves Kiss-Péter Veronika, Királyhalom 346. 1944. okt. 15.
40. Lovászi András földműves, 31 éves Dobó Rozália, Király halom 844. 1944.jul.15.
            (Porzes)
41. Lovászijózsef földműves, 31 éves Gárgyán Katalin, Mórahalom 1944. szept. 15.
42. Makra Antal   35 éves Ónozó Rozália, Mórahalom 1944. aug. 22.
43. Nagygyörgy András   24 éves Rózsa Teréz, Mórahalom 1945.
            (Budapest)
44. Nógrádi Antal   22 éves Pintér Etelka, Mórahalom 117. 1945. márc.
            (Szentgál)
45. Ónozó Imre   24 éves Szűcs Etelka, Mórahalom 2946-1947
46. Opletán József földműves, 38 éves Szűcs Erzsébet, Mórahalom 1945. dec, 15.
47. Ótott Kovcs József földműves, 26 éves Kovács Rozália, Mórahalom 755. 1944. okt. 15.
48. Ördögh Antal   23 éves Dobó Katalin, Mórahalom, V. k.  
49. Ördögh Béla   25 éves Fodor Viktória, Mórahalom 1945.
50. Ördögh Jenő     Ördögh Etelka Mórahalom  
51. Ördögh István   22 éves Kószó Rozália, Nagyszéksós 401. 1944. okt. 15.
52. Pakai Antal földműves, 25 éves Ábrahám Anna, Mórahalom 497. 1944. okt. 15.
53. Pakai István földműves, 32 éves Körmendi Terézia, Királyhalom 981. 1944. okt. 15.
54. Pakai Mihály földműves, 38 éves Bigocs Erzsébet, Mórahalom 1944. dec. 15.
55. Papp Jenő   34 éves Ördögh Etel, Mórahalom, VII. k.  
56. Papp József földműves, 23 éves Kiss Etelka, Mórahalom 9. 1944. dec. 31.
57. Rózsa István földműves, 33 éves Kószó Julianna, Királyhalom 242. 1944. okt. 15.
58. Rózsa Lajos földműves, 30 éves Császár Rozália, Mórahalom 402. 1944. okt. 15.
59. Szabó András földműves, 32 éves Börcsök Anna, Királyhalom 135.  
60. Szabó János hiv. tiszth., 53 éves Szabó Terézia, Mórahalom 860. 1945.febr.15.
61. Szekeres József   24 éves Palotás Anna, Mórahalom VII. k.  
62. Sziráki János földműves, 27 éves Nagy Etelka, Királyhalom 635. 1944. szept. 19.
63. Szűcs Antal   23 éves Ábrahám Erzsébet, Királyhalom 362.  
64. Szűcs Béla   34 éves Temesvári Mária, Mórahalom 65.  
65. Tanács József földműves, 29 éves Batki Anna, Mórahalom 312. 1944. nov. 15.
66. Tandari István földműves, 29 éves Szekeres Etelka, Nagyszéksós 606. 1944. okt. 15.
69. Tóth Sándor földműves, 39 éves Simon Julianna, Királyhalom 869. 1943.febr.15.
70. Virágh Géza földműves, 24 éves Ördögh Anna, Mórahalom609. 1944. szept. 10.
71. DeákAntal földműves 39 éves Ördög Viktória, Mórahalom 530. 1945. dec. 31.

 

IV. Zsidó deportáltak, akik haláltáborokban haltak meg:

72. Kalmár Jenő  
73. Kalmár Jenőné  
74. Kalmár István gyermekeik
75. Kalmár Gizella
76. Kalmár Sándor  
77. Kalmár Sándorné  
78. Kalmár Anna gyermekeik
79. Kalmár Ágnes
80. Kalmár Klára
81. Schlézinger Andor  
82. Schlézinger Andorné  
83. Schlézinger Pál gyermekeik
84. Schlézinger Lili

 

(Mórahalom Római Katolikus Plébánia Hivatal, a Polgármesteri Hivatal és Kanyó Ferenc gyűjtése.)

 

  
Előző fejezet Következő fejezet