TartalomVárosunk templomaÚjdonságokKeresésTartalomTechnológiaÜzlet.mórahalom.huMórahalom telefonkönyve

 

VÁROSUNK
Történet
A jelen
A jövö : tervek
Testvértelepülések
Térkép
Fotóalbum
Sport
TURISZTIKA
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
TÉRSÉGÜNK
HOMOKHÁT
IPARI PARK
PARTNEREINK
SAJTÓ

 

KÉPESLAP
VENDÉGKÖNYV

 


Mórahalom Város 14 éve

Mórahalom területe 1950. október 27-éig, önálló községgé alakításáig Szeged határának része volt, ezért mindig szoros kapcsolatban állt Szeged város politikai - gazdasági jogállásával.

Mórahalmot 1970-ben nagyközséggé, 1984-ben városi jogú nagyközséggé minősítették, majd 1989-ben várossá nyilvánították.

A város életének főbb állomásai:

1990.

- Új havilap jelenik meg a településen Mórahalmi Körkép címmel.

1991.

- Kialakításra került a kislaboratórium
- Kinevezett gyermekorvos kezdte meg gyógyító tevékenységét a városban
- Az egészségügyi ellátás technikai fejlesztése érdekében a képviselő-testület létrehozta az Egészséges Mórahalomért Alapítványt
- Megtörtént az Egészségház gázfűtésre történő átszerelése
- Az önkormányzat támogatja az első lakáshoz jutókat
- Szennyvízhálózat építési munkálatai folytatódnak /utcákban, bölcsőde és gyermekorvosi rendelő, fogorvosi szolgálat/
- Elkészül a belterületre vonatkozóan a közműnyilvántartás
- Elkezdődött az új ravatalozó megépítése
- Mórahalmi rendőrőrs működésének megkezdése önkormányzati támogatással
- Az Önkormányzat átveszi a Városi Fürdő üzemeltetését a Csongrád megyei Víz- és Csatornamű Vállalattól
- Az iskola névadására kerül sor: az általános iskola neve: Móra Ferenc Általános Iskola - az intézményben előrelépés történik az idegen nyelv oktatása terén
- Megkezdődik a közintézmények előtti leállósáv építése a Felszabadulás út déli oldalán
- Elkészül a Rendezési Tervprogram

1992.

- A belterületi utak helyreállítása - gréder, hergerlés- folyamatos
- Megkezdődik a szilárd burkolatú utak kiépítése - Sarló és Május 1. utcák
- Megtörténik az ABC előtti parkolórész szilárd burkolattal történő ellátása
- Kiépítésre kerül a Könyvtár, Mozi, Művelődési Ház előtti parkolósáv
- A vásártéren az eladósor és a főbejárat szilárd burkolattal történő ellátása megtörténik
- A lakossági érdeklődésre tekintettel gyakrabban kerül megrendezésre a kirakodó és állatvásár
- Felmerült az igény a központi park és II. Világháborús emlékmű felállításával kapcsolatban
- Folyamatos a szennyízhálózatok kiépítése, a járdajavítások
- Megkezdődik a szeméttelep rendbetétele - belső közlekedő utak kialakítása, elválasztósáv létrehozása
- A város közbiztonságának javítása érdekében Önvédelmi Csoport Alapítványt, az alapfokú oktatás fejlesztése érdekében Mórahalom Közoktatásáért Alapítványt hoz létre az Önkormányzat
- A kisteleki zeneiskola tagozataként zeneiskola kezdi meg működését l992. szeptemberétől
- A város fennállásának 100 éves évfordulóját ünnepli a település
- A Móra Ferenc Általános Iskolában bevezetik a 6 + 6 osztályos oktatási rendszert
- Megkezdődött az új óvoda építése l992. május l9-én az alapkövet dr. Göncz Árpád köztársasági elnök úr helyezte el.
- A III. sz. orvosi rendelő és kiegészítő helyiségei, a fektető szoba kialakítása megtörtént, több egészségügyi műszer került beszerzésre
- Sor kerül a településen a közvilágítási lámpák korszerűsítésére
- A Városrendezési Tervvel összhangban új építési telkek kerültek kialakításra
- A katolikus egyház beruházásában, önkormányzati támogatással elkészül az új ravatalozó épülete, a műszaki átadásra l992. október 28-án kerül sor.
- Folyamatosan történik a külterületi ingatlanok villamosítása

1993.

- Megkezdődik a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálat megszervezése
- Október 1-jén szakmailag önálló, gazdaságilag részben önálló intézmény veszi kezdetét - Alapfokú Művészeti Iskola néven
- Megtörténik a Művelődési Ház felújítása
- Az új óvoda ünnepélyes átadására l993. október 23-án került sor.
- A közvilágítási lámpák korszerűsítése folytatódik - 95 % lecserélésre került már
- A szennyvízcsatorna építés munkálatai folytatódnak pályázati pénzeszközök segítségével
- Folyamatosan történik a telkek értékesítése, a járdák karbantartása

1994., 1995., 1996. év és a későbbi tervek

A város 1994. december 11-én megválasztott és jelenleg is tisztségben lévő polgármestere az alábbiakban vázolta fel a város fejlesztési elképzeléseit:
-1995. egészségügy, szociálpolitika
-1996. oktatás infrastruktúra fejlesztés
-1997. munkahelyteremtés, termelő infrastruktúra fejlesztés
-1998. termelő infrastruktúra fejlesztés, gazdaságfejlesztés

Egészségügy, szociálpolitika

- új fogorvosi rendelőt alakítottak ki
-  gyarapodott a szakellátások száma: pszichiátria, urológia, fenntartották a reumathológiai szakrendelést
- 5 millió forintos beruházási értékű gyógytornatermet adtak át
- jelenleg 3 gyógytornász látja el a mozgásszervi megbetegedésben szenvedőket
- önkormányzati forrásból tartják fenn a kislaboratóriumot a megszűnt állami finanszírozás után
- a Városi Fürdő vizét gyógyvízzé nyilváníttatták
- immár hagyományossá vált az évenként megrendezésre kerülő több napos szűrőprogram
- PHARE program keretében indították el a tanyai szolgáltató programot, amely sok idős ember életét könnyítette meg
- kiépült a falugondnoki rendszer
- létrehozták a Családsegítő Szolgálatot a családok problémáinak megoldására
- a Gondozási Központ keretében háziápolási szolgálatot hoztak létre és működtetnek többek között Soros Alapítvány és PHARE támogatással,
- szociális munkahelyek létrehozásával egzisztenciális lehetőséget kívántak nyújtani a megváltozott munkaképességűek számára. Ennek keretében jött létre a kindertojás összeszerelő üzem és a seprűkötő üzem

Oktatás, közművelődés:

- 1997-ben épült fel négy új tanterem, s több mint 30 millió forintos költségvetésű beruházás révén felújították az egész iskolaépületet.
- új számítástechnikai és nyelvi labort alakítottak ki pályázati pénzeszköz felhasználásával
- fenntartották a 6 + 6-os gimnáziumi oktatást
- 1998-ban beindították a 9., 10. osztályokat, annak érdekében, hogy hosszabb ideig tarthassák a tanulókat a településen
- megvásárlásra került egy iskolabusz, amely a tanyai gyerekeket szállítja iskolába
- 1,5 millió forintos költségvetéssel felújították a Közösségi Házat, így kellemesebb környezet várja az odalátogatókat

Sport:

- megépítésre került egy új edzőpálya, s újjáépítették a sportöltözőt

Közbiztonság:

- támogatták a városi Rendőrséget

Infrastruktúra:

- kiépítésre került a Szegedi úton a kerékpárút
- új buszmegállóhely létesült a város szegedi kapujában
- folyamatos volt a külterületi utak karbantartása, járhatóvá tételük

Munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztés:

Az 1997-es, 1998-as év legnagyobb eredménye az volt, hogy a város a Dél-Alföldön elsőként kapta meg az Ipari, Kereskedelmi- és Idegenforgalmi Minisztériumtól a minősített Ipari Park címet, s a hozzá kapcsolódó, mintegy 100 millió forintos infrastruktúra fejlesztési támogatást.
Most az Önkormányzati vezetők legfontosabb feladata, hogy az agráriumhoz kapcsolódó élelmiszeripari ágazat, valamint nagy technológia és munkaerő igényű tevékenységek települjenek le. Mindez több száz új munkahelyet jelentene Mórahalom lakosságának.

Összefoglalva elmondható, hogy ma már:

A város közműhálózata kiemelkedőnek mondható. Ivóvíz-, szennyvíz,- gáz- és villanyhálózata szinte 100 %-os. A település kiépített telefonhálózattal rendelkezik.

A sportolni vágyók rendszeresen részt vesznek a Sportcsarnokban megrendezett versenyeken. A Városi Fürdőt igen sokan látogatják gyógyító hatású vize miatt. Élénk a város idegenforgalma. A város belterületét természetvédelmi területek veszik körül, számos védetté nyilvánított épülettel rendelkezik.

A város egészségügyi és szociális ellátását 4 vállalkozó családorvos, 2 vállalkozó fogorvos, bölcsőde, védőnői hálózat, Tüdőgondozó, Szociális Otthon, valamint az időseket ellátó Gondozási Központ végzi.

A gyermekek nevelése, oktatása a Napköziotthonos Óvodában, a Móra Ferenc Általános Iskolában és Szakiskolában, az Alapfokú Művészeti Iskolában folyik. A település közművelődését és közösségi életét szolgáló intézmények: a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház. A város önálló folyóirata a Mórahalmi Körkép.

A város gazdasága alapvetően a mezőgazdaságra épül. A hagyományos tanyai (farm)gazdálkodás több generáció szakmai és gyakorlati tapasztalatán nyugszik. A mezőgazdasági nyersanyagtermelés rendkívül magas színvonalú és országos hírű. Az erre épülő feldolgozóipar letelepítésére az elmúlt évben elnyert Ipari Park cím bíztató jeleket ad.

A város civil élete rendkívül gazdag és színes. Az egyre növekvő számú civil szervezetekben végzett lakossági munka a közösség önkéntes támogatását, az emberek hajlandóságát és igényét mutatja saját

Településük mindennapjainak és jövőjének formálására, illetve a közéletben való aktív részvételre.

Mórahalom, a várost körülvevő kisebb települések központja. Kistérségi szerepköre városi státuszából adódik. 1995-ben 12 térségi önkormányzat hozta létre a Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Egyesületét.

A Hivatal szolgáltatásai az elmúlt években jelentősen bővültek:

- Ma már térségi szinten látják el a gyámhivatali teendőket és felvállalták az építéshatósági ügyek körzeti szintű elvégzését is.

Kihelyezett ügyfélfogadást tart:
- az APEH Csongrád Megyei Igazgatósága
- a Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
- a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár

A kihelyezett ügyfélfogadás rendkívül kedvező a város polgárai és a környező települések lakói számára, hiszen nem kell Szegedre utazniuk /költség és idő kímélés/ ügyeik elintézése érdekében.

Mórahalmon helyi irodája működik:
- A Csongrád Megyei Agrárkamarának
- a gazdajegyzőnek,
- a Hegyközségnek,
- a "Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Egyesületének,
- a "Homokháti" Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Társaságnak és
- az "Esély" Szociális Magánalapítványnak.

Nem a hivatal épületén belül működő szolgáltatás, de a hivatal által szervezett:

- a Tourinform Iroda,
- a Tisza Volán Rt. Helyi Kirendeltsége
- a Családsegítő Szolgálat
- Gyermekjóléti Szolgálat
- a Vöröskereszt Helyi Csoportja

1997.

- Határőrizeti ingatlanon rehabilitációs munkahelyek létrehozása
- Családsegítő szolgálat létrehozása
- Bartók B., Bástya sor, Bajcsy, Úttörő, József A. utcák útépítés
- Ipari Park cím elnyerése
- falugondnoki gépjármű vásárlása (Toyota Hilux)
- gyámügyi és építésigazgatási körzet létrehozása
- új fogászati kezelőegység vásárlása
- külterületi gázhálózat építés (Tüsök sori gáz I. ütem)
- Bajcsy utcai telekalakítások
- gyógytornaterem kialakítása a fürdőben
- gyámügyi gépjármű vásárlása
- Nagyszéksósi iskola gázfűtéssel való ellátása
- iskolai számítástechnikai szaktanterem kialakítása Sulinet program keretébenű
- kistérségi közoktatási együttműködés beindítása a Soros Alapítvány támogatásával
- Tanítók fája
- önkormányzat tőzsdén részvényvásárlás (Mol és TVK) - 3,2 MFt nyereség
- laborfinanszírozás megszüntetése

1998.

- tanyai képviselőtestület megalakul
- edzőpálya kiépítése
- sportöltöző felújítása
- ipari park infrastruktúra fejlesztés (útépítés, gáz, víz, szennyvíz, elektromos hálózat)
- Tourinform Iroda megnyitása
- tüzép telep megvásárlása, ipari parkhoz csatolása
- paprika telep egy részének megvásárlása
- 2 db buszöböl kialakítása
- Kodály, Széchenyi, Kölcsey, Szövetkezet utca útépítés
- Csend, Béke u. útszélesítés, új aszfalt terítés
- védelmi központ kialakítása
- tűzoltólaktanya átadása
- mentőállomás megkezdi tevékenységét
- II. világháborús és '56-os emlékmű elkészítése
- központi park rekonstrukciója
- önjáró földgyalu vásárlása
- Gondozási Központ új gépjármű vásárlása (Toyota Hiace)
- orvosi számítógéphálózat rekonstrukciója
- laborautomata vásárlása
- Homokháti Iskolaszövetség megalakítása
- "Kicsi a bors, de..." - közoktatási konferencia
- "Diákcsemegézzünk!" - megyei diákújságíró találkozó
- sószoba kialakítása
- szakiskolai fóliaházak felépítése, szakképzési infrastruktúra jelentős fejlesztése
- Szegedi úti kerékpárút kiépítése
- IKTA projekt indítása
- idegenforgalmi termékfejlesztési koncepció kidolgozása

1999.

- hulladékszállító és tömörítő gépjármű beszerzése
- hulladékudvar I. szakaszának kiépítése
- önkormányzati honlap készítése
- települési építési szabályzat felülvizsgálata
- szabadtéri (mobil)színpad vásárlása
- mezőőri szolgálat létesítése
- sportpálya felújítása
- Szegfű utcai útépítés
- volt kacsatelep és volt felvásárlótelep megvásárlása
- belvíz elleni védekezés (3 db családi ház vásárlása)
- Tüsök sori gázvezeték építése II. ütem
- tanmedence építése
- első tanyagondnoki gépjármű beszerzése (Mercedes Vito)
- Móraép Kht. önjáró betonkeverő gép vásárlása
- Móranet Kht létrehozása
- Mórahalmi Kalendárium megjelenik
- Tanyai Újság első száma megjelenik
- A Homokháti Iskolaszövetség kistérségi irodájának átadása

 

2000.

- belvíz okozta károk enyhítésére tett intézkedések:
2 db lakhatatlanná vált lakás pótlása
27 db lakóházhoz építőanyag biztosítás

kárenyhítés készpénzben
- 8 új tanteremmel bővült az általános iskola
- általános iskola informatikai fejlesztése (30 db új számítógép, laptop, projektor, vetítővásznak beszerzése)
- informatikai tartalmi fejlesztés a Soros Alapítvány támogatásával - 6 informatikai szakkör
- megszervezésre került a Központi Orvosi Ügyelet
- átadásra került az Inkubátorház
- megszervezésre került a szelektív hulladékgyűjtés
- kiépült a Millenniumi sétány a Szent László parktól a Polgármesteri Hivatalig
- elkészült az Árpádházi szentek kútja (millenniumi emlékkút)
- megvalósult a helyi kábeltelevíziós hálózat kiépítése
- akadálymentesítési program (iskola, könyvtár, közösségi ház, fürdő)
- rendőrség épületének tervei elkészültek
- megrendezésre került a tanyakonferencia
- Május 1. u. - Bartók Béla u. csapadékvíz főgyűjtő csatorna kiépítése elkezdődik
- Dobó u., Zrínyi u. szilárd útburkolat építése
- mentálhigiéniás célok elérése érdekében egészségfejlesztési programok szervezése
- Nagyszéksósi iskola átalakítása turista szálláshellyé
- szociális alapú bérlakások építésére pályázat beadása (Malmos rét 2-10.)
- Tanítók fája felállítása az iskola előtt
- Nyitnikék kistérségi tanévnyitó szakmai tanácskozás - 450 pedagógus
- Tini parlament megrendezése Ami a szívedet nyomja - megyei tiniparlament 50 Csongrád megyei iskola 250 résztvevőjével
- Homokhát Térségi Agrár - Ipari Park vállalkozói inkubátorcentrum létesítésére pályázat
- Millenniumi Emlékerdő létesítése
- Okmányiroda nyílt 2000. július 1-től (személyi igazolvány, lakcímigazolvány, vállalkozási igazolvány)
- ezüstkalászos gazdaképzés
- RSZT készítése
- Felszabadulás utcai kerékpárút építés

2001.

- Okmányirodai tevékenység kiegészül közlekedésigazgatási feladatokkal
- 600 adagos konyha épült az általános iskolában
- új iskolai könyvtár épült
- általános iskolában Kicsinyek Tornaszobája
- iskolai atlétikai pálya épült
- játszótér építése az általános iskola előtt ISM támogatással
- ezüstkalászos, aranykalászos gazdaképzés és mezőgazdasági vállalkozói képzés
- művészeti iskolai csoportjainak új ruha (fúvószenekar és majorett)
- Barmos György tér díszburkolata és iskolai díszkapu építése
- Millenniumi sétány építése a Polgármesteri Hivataltól a Barmos György térig
- Millenniumi Emlékoszlop állítása a Kőiskola előtt
- Könyvtárban Tele-Téka Teleház átadása
- Könyvtárban video projektor vásárlása
- DVD és házimozi rendszer beszerzése
- Könyvtárban számítógépek és fénymásoló vásárlása + bútorzat
- új bölcsődei férőhelyek kialakítása a Napköziotthonos Óvoda épületében
- szakrendelő épületének megépítése és 22 MFt értékben műszervásárlás
- új szakrendelések (fül-orr-gégészet, ortopédia, szemészet, bőrgyógyászat)
- jelzőrendszeres házigondozás (18 készülék Mórahalmon, 6 készülék Zákányszéken)
- "Le a homokhátránnyal Program" - kistérségi közoktatási Phare program indul be a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására (16 iskola)
- Ami a szívedet (még mindig) nyomja - megyei tiniparlament
- "Suli, diák, multimédiák" - megyei informatikai konferencia
- szelektív hulladékgyűjtés bevezetése az iskolában
- kistérségi gyerekkarácsony
- drogellenes oktatás az iskolában
- Homokhát Térségi amatőr fogathajtó vetélkedő megrendezése
- Gyep sor - Szegedi út szennyvízhálózat kiépítése
- 5 db szociális bérlakás átadása
- 5 db piaci bérlakás átadása
- Tavasz, Arató, Földműves, Munkás, Ipari park belső út szilárd burkolattal való kiépítése
- kerékpárút építése a Röszkei úton az ipari parktól a Halmi kanyarig
- járdaépítés a Kissori út mentén
- Inkubátor üzemcsarnok átadása
- hulladékgyűjtő szigetek kiépítése
- 3 db tenyészkansüldő vásárlása
- multimédiás CD elkészítése
- fürdő fejlesztéséhez Széchenyi Terves pályázat beadása, tervek elkészítése
- iskola aula világítástechnikai fejlesztése
- fizioterápiás készülék vásárlása a fürdőbe
- szabadtéri színpadhoz sátorponyva vásárlása
- Móravitál Kht létrehozása
- helyi kábeltelevízión rendszeres adás beindul
- Mórahalmi Krónika kiadásra került
- Homokháti Iskolaszövetség egyesületi bejegyzése

2002.

- tanyai képviselőtestület újraválasztása
- tanyai ingatlanok villamosítása (19 tanya)
- külterületi útjavítások (60 km)
- 4 db piaci alapú garzonlakás átadása (fecskeház)
- 6 db szociális bérlakás átadása (gólyás ház tetőtérbeépítés)
- gólyás ház homlokzatfelújítása terveinek elkészítése és szerződéskötés a vállalkozóval
- 33 1/3 × 21 m-es úszómedence vízforgató rendszerűvé történő átalakítása
- vízforgató gépház építése
- fürdő területének bővítése
- Panzió megépítése 62 férőhellyel
- Millenniumi sétány páratlan oldalának kiépítése
- rendőrőrs épületének megvásárlása
- Rendőrség épülete építésének megkezdése
- körforgalom építése a központi kereszteződésben
- Kalász, Kisvasút, Kossuth park Ady tér, Malmos rét szilárd burkolattal való kiépítése
- Klebelsberg Kuno Oktatási Központ létesítése (Királyhalmi iskola, Nagyszéksósi iskola, vasútállomás)
- Művelődési Ház építésének megkezdése
- gazdasági iskola udvarának parkosítása
- Munkaügyi Központ új épületének átadása
- Tájház építése
- Agrár Logisztikai Centrum létesítése a Mórakert Szövetkezet beruházásában
- SAPARD pályázatok készítése (külterületi szilárd burkolatú út építése, helyi piac építése, telekunyhó kialakítása, külterületi gázhálózat építés)
- hulladékudvar és átrakóállomás kivitelezésének megkezdése
- komposztáló telep terveinek elkészítése
- ISPA programban szegedi lerakóhoz való csatlakozás
- Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde épülete homlokzatának felújítása és 2 terem padlóburkolatának cseréje
- Erkel - Munkácsy - Szegedi - Béke utcai csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
- Ady tér, Kalász, Kisvasút utcai csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
- önkormányzati honlap megújítása
- 3. tanyagondnoki körzet megindítása és új terepjáró gépkocsi vásárlása (Mitsubishi Payero)
- játszótér és gyermekliget létrehozása
- aszfaltos kézilabdapálya létesítése az iskola udvarán
- központi orvosi ügyelethez gépjármű vásárlása
- központi orvosi ügyelethez műszerek vásárlása
- Móraép Kht univerzális földmunkagép vásárlása
- 21 fős iskolabusz elnyerése PHARE pályázaton
- "Nem kukoricázunk! Program" - kistérségi közoktatási Phare program indul be az iskolai lemorzsolódási arány csökkentésére (21 iskola)
- kistérségi gyerekkarácsony
- megkezdődik a Római Katolikus Templom külső rekonstrukciója

2003.

- külterületi útjavítások (21 ha 9847 m 2 )
- Rákóczi tér északi és déli oldalán lévő közutak szilárd útburkolattal való ellátása
- Zákányszéki út Petőfi utca és Nyár utca által határolt szakaszának gyalogos és kerékpárúttal való kiépítése (424 méter)
- szennyvízcsatorna építése a Munkácsy, Május 1., Balogh Páter utca egyes szakaszain.
- csapadékvízelvezető rendszer kialakítása a Füzes utca teljes szakaszán
- Az új rendőrség épületének átadása
- A Mórahalmi Gyógyfürdő élménymedencéjének átadása
- A Mórahalmi Gyógyfürdő rekonstrukciójának megkezdése
- 1999. évi rendezési terv felülvizsgálata
- önkormányzati telekértékesítések: Balogh Páter utca (7db), a volt lőtér mellett (13db), a volt lőtértől északi irányban található területen (5 db), Bajcsy Zs. utca (2db), Bercsényi és Dobó utca közti területen (1db), a 820 hrsz területen (1db)
- hulladékudvar és átrakóállomás kialakítása
- központi ügyeleti autó beszerzés
- orvosi gép-műszer fejlesztés: EKG, sürgősségi táska
- a Térségi Közösségi és Rendezvényház (a volt Művelődési Ház) teljes rekonstrukciója, átadása
- a helyi kábeltelevíziós stúdió átköltözése a Rendezvényházba
- a Tourinform Iroda átköltözése a Rendezvényházba
- könyvtár külső homlokzatának felújítása
- városi szélessávú Internet kialakítása mikrohullámú hálózaton keresztül
- külterületi telekunyhók kiakakítása a Gr. Klebelsberg Kuno Oktatási és Konferencia Központban, valamint a Nagyszéksósi iskolában
- külterületi gázhálózat építése
- külterületi utak (Munkácsy utcától a Kissori útig a kiskertek előtt) szilárd útburkolattal való ellátása
- Mórahalom Hazavár című multimédiás CD elkészítése

 

2004

- az olaszországi Pievepelago és Fiumalbo települések, valamint a Frignanoi Park között kialakult baráti kapcsolatok erősítése, szélesítése és tervszerűvé tétele érdekében együttműködési megállapodást írtak alá
- kiépült a Balog Páter utcai ivó- és szennyvízhálózat
- A Móranet Kht. egy az Ifjúsági és Sportminisztérium által kiírt pályázaton 5 éves időtartamra megnyert egy " VACKORBUSZT" , amely lehetőséget nyújt városunk és a régió településeinek gyermekei számára, hogy játékosan fejlődjenek készségeik
- Az Magyarország Pontok címen meghirdetett pályázaton a Gondozási Központ 2 számítógépes, internethasználatra alkalmas állomás felszerelését nyerte
- a Királyhami Iskolánál található Telekunyhó átadása
- a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola nappali rendszerű, Fizioterápiás asszisztens és Falusi vendéglátó képzést indított
- a Magyar Urbanisztikai Társaság Hild János Díjat adományozott a városnak
- a Füzes utcai csapadékvíz elvezető kiépítése
- a Millenniumi sétány 7. sz. alatti Móra-Vitál Kht. épületének váróhelyisége, a laboratórium, illetve a II. és III. sz. rendelő klímaberendezéssel lett ellátva
- a Mórahalom, Szegedi út 16. szám alatt épülő 8 üzletet és 9 lakást magában foglaló társasház építési munkálatai megkezdődtek
- új termálkút fúrása az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben
- tanyagondnoki program beindítása, külterületi segély és ellátó bázisok kiépítése
- Mórahalom megnyitotta első E-Magyarország pontját a Tóth Menyhért Városi Könyvtárban
- ESZA pályázaton a Gondozási Központ 2 db Ford Tranzit típusú járművet nyert
- az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő új udvari öltözőépülete elkészült
- 3 db új medence átadása
- az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő új épületének átadása
- komposztálótelep átadása
- WOMA típusú csatornatisztító berendezés beszerzése
- ivóvízkút fúrása a Nagyszéksósi Iskolánál
- befejeződött a római katolikus templom külső homlokzatának rekonstrukciója
- állatfelvásárló telep infrastrukturális fejlesztése
- mezőgazdasági termények árusítására szolgáló piac átadása
- az E-Magyarország pont keretében ingyenes Internet hozzáférési lehetőség működik a Gondozási Központban
- Nagyszéksósi szabadtéri foglalkoztató átadása
- a Bartók Béla utcai szociális alapú bérlakások átadása
- a Csend utcában létesült szennyvízcsatorna átadása
- a Munkácsy és Május 1. utcai szennyvízelvezető rendszer kiépítése
- Élelmiszergazdasági és Informatikai Innovációs Központ kivitelezése

 

2005.

- Közvilágítási rendszer üzemeltetésére 5 éves szerződés került aláírásra a Démász Rt-vel. A szerződés aláírása mellett az Önkormányzat a Balogh páter utcában 3 db új lámpa felszerelésére adott megbízást.
- A Móraép Kht. megkezdte a vásártér kerítésének építését, így a vásártér teljes területét körbekerítik.
- Január 18-án került aláírásra a Regionális Operatív Program szerződése. A pályázat keretében kerül megépítésre a Kissori úti kiskertek - Nyár utca közötti hiányzó szilárd burkolatú útszakasz.
- A belga Vanreusel Snacks NV a Mórahalmi Agrár-Ipari Parkban létesít húsfeldolgozó üzemet. A szerződést a cég ügyvezető igazgatója és a város polgármestere írta alá. A társaság azért döntött Mórahalom mellett, mert szerintük a város logisztikai szempontból jó helyen van, rendelkezésre áll a kiváló nyersanyag és a munkaerő.
- Átadták Mórahalmon a város és a Szegedi Tudományegyetem együttműködéseként létrejött Élelmiszer-gazdasági és Informatikai Innovációs Központot
- 150 napozóággyal bővült a fürdő készlete, amelyet minden vendég ingyenesen vehet igénybe.
- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja keretében 54,5 millió forinttal támogatja a Szeméttelepet és a Határőrséget összekötő út szilárd burkolattal való ellátását.
- A hulladékgyűjtő szigetek műszaki átadása megtörtént. 5 db új hulladékgyűjtő sziget készült el a következő helyszíneken: Bajcsy Zsilinszky úti lakások mögött, Bartók Béla utcai lakások, Szegedi út 16, Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
- Elkészült a hulladékudvaron a hídmérleg, amely lehetővé teszi a beérkező hulladék mennyiségének mérését.
- Teki támogatás felhasználásával elkészült az új vásártéren két elárusító soron az aszfaltozott térburkolat.
- AVOP pályázaton a korábbi Homokkultúra pince előtti szakasz szilárd útburkolatára 54.5 millió Ft összegű támogatást nyert településünk.
- A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara július 15-26-ig az olaszországi Pescara-ba utazott. A koncertturnéra elkíséri őket a makói mazsorettcsoport is
- A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a 2005. június 28-ai ülésén döntött a belterületi közutak burkolatfelújítása keretre benyújtott támogatási igényekről. A DARFT határozata alapján Mórahalom Város Önkormányzata összesen 43,3 millió forint állami támogatást nyert el. A felújításban érintett útszakaszok a következők: Petőfi utca, Szántó utca, Nyár utca, Bástya sor, Kölcsey utca, Szövetkezeti utca, Szőlő utca, Gyep sor. A fenti utcák burkolatfelújítására még idén sor kerül.
- DARFT támogatásból valósul meg a Mórahalmi szennyvíztisztító telepen létesítendő folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) fogadó-előkelező létesítmény.
- Volt OTP-telken (Szegedi út és Tömörkény utca sarka) megvalósult 10 lakást és 8 üzletet magában foglaló társasház megépítése.
- Motoros tanyasegítői, tanyagondnoki szolgálat indult be Mórahalmon.
- Elkészült az Ipari Park új trafóállomása, amely az újonnan bevont területeket látja majd el villamos energiával.
- Új medencével és ennek köszönhetően még több területtel gyarapodott az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő. A tengerparti hangulatot időző, úgynevezett rendezvénymedence 513 m2 vízfelületével, változó vízmélységével (5-140 cm), beépített élményelemeivel kicsik és nagyok számára egyaránt garantált kikapcsolódást nyújt.
- Bagolyvár építése a Móra Ferenc Általános Iskola tetőterében
- A HPQ Kft. befejezte az óvoda és bölcsőde épület bővítésével kialakítandó "családi napközi" építési munkáit.
- Elkészült a Nyár utrcától a Bikaistállóig vezető földesút aszfaltozása.
- Befejeződtek a Tóth Menyhért Városi Könyvtár homlokzat-felújítási munkái. A műszaki átadás-átvételre szeptember 15-én, csütörtökön került sor.
- Mórahalom Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz a Bajcsy-Zsilinszky és a Táncsics Mihály utcában csapadékvíz elvezető csatorna létesítésére.
- Önkormányzatunk CÉDA támogatás segítségével felújította a Tóth Menyhért Városi Könyvtár homlokzatát. Az ünnepélyes átadásra 2005. október 19-én került sor.
- A Jászszentlászló Közmű Kft. 2005. szeptember 30-án készre jelentette a Mórahalom, Kinizsy Pál utcai ingatlanok ívóvíz és szennyvíz hálózatának kivitelezési munkálatait
- Új röntgengép használatát kezdte meg a Móra-Vitál Kht.
- Humán Szolgáltató Központ kivitelezésének megkezdése.
- November 2-án megtörtént az AVOP-3.2.21-2004-07-0002/0.7 pályázat keretében indított, a Mórahalom, 0112 hrsz-ú Borospincés út építésének műszaki átadás-átvétele.
- Megkezdődött a mozi épületének átalakítása
- Mórahalom Város Önkormányzata az István király út 8. szám alatti ingatlanon, az emeletes házak mellett, három épületrészből álló, összesen 51 lakást magában foglaló társasház építését határozta el.


 

 oldal Mórahalom Város Polgármeteri Hivatalának honlapjának része, amely az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság támogatásával jött létre, 1999-ben.