TartalomVárosunk templomaÚjdonságokKeresésTartalomTechnológiaÜzlet.mórahalom.huMórahalom telefonkönyve

 

VÁROSUNK
Történet
A jelen
A jövö : tervek
Testvértelepülések
Térkép
Fotóalbum
Sport
TURISZTIKA
ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
TÉRSÉGÜNK
HOMOKHÁT
IPARI PARK
PARTNEREINK
SAJTÓ

 

KÉPESLAP
VENDÉGKÖNYV

 


Rövid Településtörténet

Településünk 1729-ben kapta nevét, majd 1892-ben Szeged - Alsóközpont néven lett a sűrűn lakott tanyavilág központja.
1892-ben Szeged város alsótanyai közigazgatási centrumaként létrehozta Alsóközpontot, ekkor épültek az első középületek. 1950-től Mórahalom néven vált önálló községgé, majd 1970-től nagyközség. A közigazgatás átszervezését követően 1984-től városi jogú nagyközség, több település körzetközpontja.
1989. március l-jén városi rangot kapott.
A település 1992-ben ünnepelte alapításának 100 éves évfordulóját.
Területe: 8.314 ha, lakónépessége a 2000-es népszámlálási adat alapján 5417 fő, külterületen /tanyán/ él 1577 fő.

A város belterületének közműhálózata jól kiépített. Ivóvíz-, gáz-, villany- és szennyvízhálózata szinte 100 %-osnak mondható. Úthálózatunk 80%-a szilárd burkolatú út. A településen az állami főutak mentén 5 km kerékpárút is épült. A településen kiépített telefonhálózat az országos távhívórendszerbe is bekapcsolódott. A településen 2001-re korszerű kábeltelevíziós hálózat épült meg a teljes belterületre vonatkozólag. A kábeltelevízió rendszer egy csatornáján helyi stúdió műsorait sugározzák heti 3 alkalommal.
A településen meghatározó a mezőgazdasági termelés, döntően magángazdálkodás keretében.

Mórahalom város és a Homokháti Kistérség gazdasági és földrajzi adottságait figyelembe véve határozta el a városi önkormányzat az Ipari Park létesítését. Az államilag elismert "IPARI PARK" címet 1997-ben nyerte el a település. 2000-re befejeződött az infrastruktúra kiépítése. 2002-ben közel 2000 m2-nyi alapterületű Inkubációs Centrum várja a befektetőket. Az Ipari Park területén létesül a régió legnagyobb Agrár-logisztikai Centruma a Mórakert Szövetkezet beruházásában.

A település egészségügyi ellátását három háziorvos, egy gyermek szakorvos, két fogorvos, bölcsőde, tüdőgondozó intézet, Idősek Otthona, valamint az időseket ellátó Gondozási Központ végzi. Jelenleg 9 szakrendelés működik közhasznú társaság formájában, a 2001-ben felépített és berendezett szakrendelőben.

Az oktatás az 1850-es években még belterületi és külterületi iskolákban folyt. Jelenleg 175 férőhelyes óvodában és belterületi, 31 tantermes iskolában közel 545 gyerek nevelését végzik szakképzett pedagógusok. Az általános iskola épülete 2001-re teljes mértékben megújult, és 2100 m2 alapterülettel bővült, amely tartalmaz esztétikus aulát, új konyhát, éttermet. Az iskola fejlett informatikai hálózattal rendelkezik, bekapcsolódva az Internetre. A közművelődést szolgáló intézményeink közül a Művelődési Ház rekonstrukciója 2003-ra megvalósult, amely során Térségi Közösségi és Rendezvényházzá bővült. Önkormányzati fenntartással működik a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Teleház, melynek keretében 1990-től önálló folyóirat szerkesztésére is sor került Mórahalmi Körkép néven, emellett félévente Tanyai Újságot ad ki. A Közösségi Ház évente Kalendáriumot jelentet meg, ismertetve a település múltjának részleteit, illetve az előző év fontosabb eseményeit. Az önkormányzat ezen dokumentumokat a www.morahalom.hu weboldalon is megjeleníti a településre vonatkozó rengeteg információval együtt.

A lakosság sportigényét futballpályák, teniszpályák, az iskolai sportcsarnok, sportpálya, valamint a Városi Fürdő tanmedencéje és úszómedencéje elégíti ki.
Az idegenforgalom hagyományát Mórahalmon a belterületen található Mórahalmi Gyógyfürdő adja. A fürdő mellett található városunk legnagyobb parkja. A lombos fákkal övezett és virágágyásokkal ékeskedő szép és rendezett környezetben sétányok és padok találhatók, valamint a történelmi sorsfordulóinknak emléket állító szobrok és emlékművek kerültek itt elhelyezésre. A város külterületén található idegenforgalmi nevezetesség a Madarász-tó.

A mai tanyasi életformára építve is megindult a "tanyai turizmus", mely mind a hazai, mind pedig a külföldi vendégek számára egyre népszerűbb.

A település önkormányzata lakáskoncepciót fogadott el, amelynek alapján a kormány lakáskoncepciójának köszönhetően 2001-ben 10 önkormányzati bérlakás épült, 2002-ben újabb lakások építése történt meg a rendelkezésre álló forrásokból.

1997-ben egy egységes riasztási központ megépítését tervezte el Mórahalom város Önkormányzata. Itt kapott helyet a helyi katasztrófavédelmi iroda, a helyi önkéntes tűzoltóság és a Mentőállomás a központi orvosi ügyelettel. Itt épült fel a helyi Rendőrőrs új épülete, amely 2003-ban került átadásra.oldal Mórahalom Város Polgármeteri Hivatalának honlapjának része, amely az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság támogatásával jött létre, 1999-ben.